09 Ocak 2013

Teşekkürler Bornova Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti

ile Yusuf Sayı

İzmir ili Bornova ilçesi Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetine 12.10.2012 tarihinde yaptığım başvuruda, Garanti Bankasından kullanmış olduğum kredide sözleşmede yer almayan “Dosya Masrafı”nın haksız yere tahsil edildiğini belirttim ve ödediğim 267TL’ lik dosya masrafının iadesi edilmesini istedim. 21TL lik posta pulu alarak yazdığım dilekçem işleme alınarak sonuca bağlanmış bulunmakta. Sonuç olarak, sözleşmede yer almayan dosya masrafının ve 21TL lik başvuru ücretinin tarafıma ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Her iki tarafa da ulaştırılan kararname sonucu bankanın 15 gün içinde ödemeyi yapması gerekmekteydi. Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kararına uymayan banka dün tekrar Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikayet edilmiştir. Bundan sonrası sanırım Tüketici Mahkemesine havale edilecek ve tüm mahkeme masrafları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Firmalar ile aranızdaki anlaşmazlıklarda, bilinçli bir tüketici olduğunuzu ve haklarınızdan söz ederek, geçerli hakkınız karşısında firmadan yerine getirmesini istediğiniz talebi, yerine getirilmemesi durumda il ve ilçe belirterek tüketici sorunları hakem heyetine şikayette bulunacağınızı bildirmeniz bile bazı durumlarda yeterli olabilmektedir. İzmir’in kaliteli ayakkabı mağazalarından Ataköy ayakkabı ile yaşadığım sorunda, mağaza müdürünün ayıplı malın (çizmenin) 583TL lik  ücretini geri ödemeyeceklerini belirtmeleri üzerine, sitelerindeki iletişim formundan yazdığım 1 sayfalık yazı ve aynı yazıyı araştırmalarım sonucu ulaştığım firma sahibi O**n Ataköy’ün şahsi mailine atmam sonucu, müşteri ilişkileri sorumlusu B***a Hanım ilk iş gününde benimle iletişime geçip 16 haneli kredi kartı numaramı alıp ücreti kredi kartıma geri ödediler. 🙂

İnternetten satın aldığım reseller hosting kira bedelinin iadesini gerçekleştirmeyen, gizli ayıplı mal olarak tanımlanan hizmete ait yasaya göre bedel iadesinin zorunlu olduğunu hatırlattığım IBS Bilişim Hizmetleri firmasının tutumunu şikayet için bugünlerde tekrar Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetine gideceğim. Bilinçli bir tüketici olarak, haklarımın karşılığını fazlasıyla alacağıma eminim.

Tüm tüketiciler, yasayı 1 kez okumasını ve yasaya aykırı tutum içinde bulunan tüm firmaları hiç çekinmeden ve üşenmeden TSHH’ne şikayet etmeleri gerekmektedir.

Tüketicinin tüm sorunlarında yakın ilgi ve destek veren Bornova Tüketici Sorunları Hakem Heyetine teşekkür ederim.

Bu satıra kadar yazdıklarımı okuduysanız, lütfen aşağıdaki yazıyı da dikkatlice okuyunuz. Faydasını göreceksiniz.

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI
Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;
*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
*Tüketici Mahkemelerine,
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?
Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.
81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.
NEREYE BAŞVURULMALI?
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2006’dan itibaren 724.99 YTL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.
Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.
Şikayet konusu olan hizmetin değeri 724.99 YTL’nin üstünde ve 1.892,63 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.
Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.
BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.
Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ
Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

GÖRÜŞÜLME SÜRESİ
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.